Rekonštrukcia verejného osvetlenia

eea_grants.png     norway_grantsstatnyznak_SR

Názov podprojektu:
Zabezpečenie úspor energie prostredníctvom rekonštrukcie
Verejného osvetlenia v obci Povrazník
 
Tento projekt bol spolufinancovaný
z Finančného mechanizmu EHP,
z Nórskeho finančného mechanizmu
a zo štátneho rozpočtu SR.
 
 
Konečný prijímateľ: obec Povrazník
Celková výška podprojektu: 19.550,11 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 17.595,08 EUR
Zhotoviteľ: PROGRES – HL, s.r.o. Banská Bystrica
Začiatok realizácie prác: 22.6.2009
Ukončenie realizácie: 30.6.2009
 
osv1.png 
 osv2.png