Oznámenie o finančnej dotácii na rok 2015

Za pomoci BBSK sme mohli v našej obci uskutočniť projekt pod názvom:

"Podpora zásahovej a športovej činnosti mladých hasičov"

BBSK sa podieľal sumou 1100 €. Obec Povrazník sa podieľala na tomto projekte spolufinancovaním a to sumou 265.16 €.

BBSK patrí poďakovanie za podporu projektu ktorého cieľom je plnenie humanitnej pomoci v súvislosti s ohrozením života ľudí a ich majetku, rozvoj telovýchovy, požiarnej výchovy a hasičského športu. Materiál, náradie a oblečenie nám umožní lepšie zvládnuť úlohy v prípade možných povodní, požiarov a iných život ohrozujúcich udalostí. Vynaložené finančné prostriedky boli z nášho pohľadu správne a vhodne použité.