Ponická jarná 30-tka 2016

Klub slovenských turistov Banská Bystrica – Kremnička pozýva 23. apríla 2016 na turistický pochod
Ponická jarná 30-tka i menej

Trasa: Povrazník – Šajbica – Driekyňa – Pôlč – Stráž – Rušeňovo – sedlo pod Drienkom – Môlča – Marková – Stará kopa – Banská Bystrica (30 km)

Možnosť skrátenia túry v Ponikách, v Môlči alebo v Hornej Mičinej. Zraz je o 7:30 na Partizánskej ceste (zastávka MHD Mýto), kde nastúpime na autobus SAD smer Povrazník. Príchod na Povrazník 8:30.

Bližšie informácie nájdete na http://kremnicka.kluby.hiking.sk

Pozvánka