Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 7.5.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 7.5.2020 t. j. štvrtok o 20,00 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Schválenie predaja a ceny pozemku parc.č. C 176/2 a 176/7 pre SVB Povrazník
  4. Diskusia, záver

Ivona Patrášová, Starostka obce