Prerušenie dodávky elektriny dňa 19.7.2016

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. oznamuje všetkým obyvateľom obce Povrazník,

že v termíne od: 19.07.2016 07:30 do: 19.07.2016 16:00

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti.

Vyrozumenie