Spustenie merania rýchlosti

Vďaka finančnej podpore Nadácie Allianz bol dnes spustený merač rýchlosti pri vstupe do našej obce. Pokiaľ neprekročíte predpísanú rýchlosť merač nesvieti. Rozsvieti sa až po prekročení rýchlosti 50 km/hod.
Merač je v mieste oproti cintorínu a zberného miesta triedeného odpadu. Zároveň bolo na tomto mieste namontované osvetlenie, aby tak bol pohyb obyvateľov v tejto časti bezpečný.

Logo Allianz