Územná súťaž DHZ a hasičského dorastu – Selce 27. 5. 2017

Radostne oznamujeme, že naši mladí muži skončili na okresnej súťaži dobrovoľných hasičských zborov na historickom druhom mieste.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ÚzO DPO SR Banská Bystrica

Por DHZ Kategória PÚ 1 PÚ 2 Štafeta 1 Štafeta 2 SÚČET
1 HRONSEK MUŽI 18,04 18,84 85,00 79,01 97,05
2 POVRAZNÍK MUŽI D 20,65 85,88 79,17 99,82
3 ŠALKOVÁ MUŽI 18,72 24,19 81,92 90,63 100,64
4 NEMCE MUŽI D 21,16 85,84 81,74 102,90
5 BADÍN MUŽI D 18,92 90,56 94,45 109,48
6 VLKANOVÁ MUŽI 22,33 D 97,81 / 110,14
7 BRUSNO MUŽI 25,49 27,55 95,68 87,64 113,13
8 STRELNÍKY MUŽI 26,29 26,31 90,08 88,67 114,96
9 PONIKY MUŽI 24,86 24,23 96,22 91,91 116,14
10 ČERÍN MUŽI 38,44 26,58 90,57 / 117,15
11 ĽUBIETOVÁ MUŽI 28,19 33,84 92,00 91,62 119,81
12 SELCE MUŽI 26,17 24,22 97,90 102,78 122,12
13 SEBEDÍN-BEČOV MUŽI 32,27 30,95 99,73 105,76 130,68
14 DÚBRAVICA MUŽI D 31,55 99,84 99,57 131,12
15 ČAČÍN MUŽI D 44,10 96,86 / 140,96
16 RAKYTOVCE MUŽI 32,12 / 112,71 / 144,83
Por DHZ Kategória PÚ 1 PÚ 2 Štafeta 1 Štafeta 2 SÚČET
1 ŠALKOVÁ MUŽI n 35 20,92 19,20 92,01 94,86 111,21
2 HRONSEK MUŽI n 35 21,34 D 91,70 91,29 112,63
3 BADÍN MUŽI n 35 37,34 D 109,37 101,26 138,60
Por DHZ Kategória PÚ 1 PÚ 2 Štafeta 1 Štafeta 2 SÚČET
1 VLKANOVÁ ŽENY 21,62 24,61 90,72 92,55 112,34
2 STRELNÍKY ŽENY 37,38 27,58 104,93 97,75 125,33
3 SELCE ŽENY D D 98,53 / NP
Por DHZ Kategória PÚ 1 PÚ 2 Štafeta 1 Štafeta 2 SÚČET
1 STRELNÍKY Dorastenci 27,29 25,64 85,59 82,37 108,01
2 ĽUBIETOVÁ Dorastenci 28,66 27,65 92,64 92,78 120,29
Por DHZ Kategória PÚ 1 PÚ 2 Štafeta 1 Štafeta 2 SÚČET
1 VLKANOVÁ Dorastenky 23,96 25,77 103,88 94,52 118,48

Na krajskú súťaž, ktorá sa koná 24.6.2017 v Dolnej Strehovej /okr. VK/ postúpili muži z Hronseku, ženy a dorastenky z Vlkanovej, dorastenci zo Strelník.

PRETEK JEDNOTLIVCOV

Výkonnostné triedy získali:

VT I – Erik Mišány 13,35 sek, Andrea Majerová 18,00 sek. (obaja Strelníky –
dorast), Patrik Snopko 12,72 (Hronsek), Lucia Lichá 17,68 (dorast
Vlkanová),

VT II – Erik Filipko (Nemce), Norbert Hraško, Martin Mydlo, Ivan Majer, Veronika Magnová (všetci Strelníky), Simona Bírešová, Ján Fodor, Andrea Handlovská (všetci Selce), Jakub Mikuláš, Zuzana Ondrejková (obaja Badín), Daniel Štanda (Šalková), Peter Horčin, Blanka Trstenská, (obaja Poniky), Peter Majer, Ján Jakuš (obaja Hronsek),

VT III – Filip Mišány, Marek Filadelfi (obaja Strelníky), Tomáš Kostiviar (Nemce), Jakub Lenár (Čerín), Ľudovít Ďurián (Ľubietová), Jakub Garaj (Hronsek), Filip Maroš, Peter Ondrejka (obaja Badín), Peter Mališ (DHZ Trnavá Hora – Jalná ), Ivan Homola (Šalková), Ján Maľa (Dúbravica).

Celkom sa na preteku jednotlivcov zúčastnilo 52 súťažiacich. Z toho bolo 32 mužov, 6 žien, 8 dorasteniek a 6 dorastencov.

Spracoval : JUDr. Imrich Kolpák, Predseda ÚzO DPO