V októbri začína ďalší kurz o inteligentnej energetike na Poľane

Ponická Huta, 21.09.2012 – Združenie Priatelia Zeme-CEPA pripravujú už štvrtý turnus vzdelávacieho kurzu o inteligentnej energetike na Poľane. Má pripraviť ďalších zástupcov samospráv, občanov a študentov žijúcich v tomto vidieckom regióne na budúcu koordináciu regionálnej energetiky. Doteraz kurz absolvovalo už 50 účastníkov, z nich 36 s certifikátom.

Kurz kombinuje prednášky, exkurzie na miesta dobrej praxe, individuálne štúdium a komunikáciu s odborníkmi prostredníctvom internetu. Tohtoročný jesenný turnus bude trvať 5 týždňov a začne 19. októbra.

Kurz je rozdelený do 4 blokov. Prvý blok sa zameria na globálne súvislosti – zmenu klímy, ropný zlom a celosvetovú energetickú krízu a politiky na ochranu klímy. Účastníci získajú prehľad o vonkajšom prostredí, ktoré predurčuje vývoj ekonomickej situácie najmä v tých regiónoch, ktoré si nevedia vlastnú energetiku usmerňovať. Oboznámia sa s trendami, ktoré by samosprávy mali poznať, ak nechcú ostať rukojemníkmi dodávateľov importovanej energie a palív, ktorých ceny neustále rastú a spôsobujú trvalý odliv peňazí z chudobných regiónov.

V druhom bloku budú účastníci diskutovať o úsporách a efektívnosti na úrovni obcí a budov. „Základ inteligentnej regionálnej energetiky je smerovanie k energetickej sebestačnosti cez znižovanie celkovej lokálnej spotreby tepla, elektriny a palív. Až potom sa dá hovoriť o zvyšovaní energetickej efektívnosti – tá totiž paradoxne vedie k rastu celkovej spotreby, pretože úspornejšie produkty a technológie sú čoraz lacnejšie a stimulujú k ich zvýšenému používaniu,“ hovorí programový riaditeľ združenia Juraj Zamkovský.

„Je dôležité, aby sa rozumne redukovaná spotreba energie kryla z miestnych obnoviteľných zdrojov. Ale nie hocijako. Ich citlivé využívanie rešpektujúce limity krajiny a prostredia je tretí najdôležitejší princíp inteligentnej energetiky,“ dodáva Zamkovský. Na ten sa sústredí ďalší blok kurzu.

Praktický význam energetickej sebestačnosti,kolobeh peňazí v regióne a možnosti energetickej autonómie regiónu Poľana sú predmetom posledného bloku.

„Z prihlásených záujemcov vyberieme 15 osôb, ktorí bezplatne absolvujú prednášky aj exkurzie a získajú prístup k učebným materiálom a konzultáciám s odborníkmi,“ vysvetľuje Peter Coch z Priateľov Zeme-CEPA, ktorý sa na príprave kurzu podiela. „Najaktívnejší absolventi potom rozšíria stálu pracovnú skupinu na podporu inteligentnej energetiky na Poľane“, uzavrel Coch.

Bližšie informácie:
Juraj Zamkovský (0908/902 257)
Peter Coch (0905/581 060)
e-mail: klima@priateliazeme.sk