Varovanie pred podvodníkmi

Dňa 07. 04. 2020 sa v obci Dobrá Niva pohybovala biela dodávka, ktorá bola označená Červeným krížom a vyhlasovala, že vykonáva testovania na COVID – 19, za 50 € jeden odber vzoriek. Je to podvod, preto prosím o informovanie starostov okolitých obcí a PZ SR. Slovenský Červený kríž sa od tohto dištancuje. Vykonávame testovanie vzoriek na COVID – 19 výlučne pred RÚVZ v Banskej Bystrici a bezplatne. Je to porušenie zákona č. 460/2007 Z.z. – Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža.

RNDr. Zuzana Stanová
riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici (okresy Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Krupina, Detva)

Pod Urpínom 6
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421/48/415 30 40
fax: +421/48/415 30 39
mobil: +421 903 558 918
e-mail: banskabystrica@redcross.sk
www.banskabystrica.redcross.sk
www.redcross.sk

ČERVENÝ KRÍŽ je znakom ochrany a neutrality.
Použitie znaku je prísne určené a chránené medzinárodným právom a právnym poriadkom SR. Jeho zneužitie je sankcionované.
Pomôžte nám chrániť ľudské životy. Rešpektujte a nepoužívajte znak Červeného kríža.