Výsledky dotazníkového prieskumu o názoroch a potrebách obyvateľov našej obce

V apríli a máji sme sa Vás pýtali, čo máte radi, čo Vám chýba a aké zmeny navrhujete realizovať v našej obci a jej okolí. Zo zozbieraných údajov sme spracovali prezentáciu, ktorú sme odprezentovali na stretnutí dňa 18. mája 2017. Môžete si ju i stiahnuť a prípadne nám dať spätnú väzbu. Uvítame i Vašu osobnú angažovanosť v zmenách či účasť na akcicách, ktoré budeme spolu realizovať.
Tešíme sa a veríme, že nás tu bude čoraz viac takých, ktorí pôjdu príkladom a svoju nespokojnosť pretavia do osobných aktivít.