Výzva starostov obcí BB kraja

Vo veci konfliktu medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a SAD Zvolen, a.s. a zastavením poskytovania prímestskej dopravy starostovia obcí vyzývajú zainteresovaných k urýchlenému vyriešeniu sporu a obnoveniu prevádzky.

Celý text výzvy