Živé dedičstvo Povrazníka II

V roku 2019 sme pre vás projekt ŽIVÉ DEDIČSTVO POVRAZNÍKA II, ktorým chceme opäť prispieť k uchovaniu a zveľadeniu kultúrneho a prírodného dedičstva našej malej obce, pomôcť zachovať jej krásny krajinný ráz, zvýšiť sebestačnosť Vás – jej obyvateľov a podporiť komunitný život všetkých generácií.

Zároveň chceme byť inšpiráciou pre ďalšie obce v regióne či mimo neho a všetky akcie sú otvorené aj pre účastníkov z celého Slovenska či zo zahraničia.

Preto sme pripravili:

viacero vzdelávacích kurzov:

31.3.2019 Kurz štepenia ovocných drevín (lektor Ing. Juraj Modranský, PhD.)

5.5.2019 Kurz pečenia kváskového chleba a rožkov (lektorka Zuzana Klimentová)

16.6.2019 Kurz ekologického včelárstva (lektorka Mgr. Helena Proková Mališová, PhD.) vrátane interaktívnej časti pre deti

14.7.2019 Kurz semenárenia vo vlastnej záhrade (lektor Marcel Antal) + film Ohrožená semínka

– 14.4.2019 spoločnú brigádu jarných prác v malom sade založenom v roku 2017 vo svahu pri bývalej škôlke (vytvorenie zavodňovacích rigolov a malých terás pre vysadené kríčky a stromčeky, ich odburinenie, prihnojenie a zamulčovanie, doplnenie popisných tabuliek). Počas brigády bude pripravené tematické občerstvenie z plodov vysadených druhov stromov a kríkov.

– 29.6.2019 komentovanú prehliadku ovocných stromov a kríkov v sade nad bývalou škôlkou s ochutnávkou ovocia počas Dňa obce Povrazník

Zlatým klincom týchto aktivít bude 15.9.2019 druhý ročník jesennej slávnosti POVRAZNÍCKE PLODOBRANIE, zamerané na všetky zmysly návštevníkov pomocou rôznych žánrov (ochutnávky, prednášky, súťaže, folklórne predstavenie, divadlo, ovocinárske poradenstvo, založenie obecnej semienkárne).

Náš projekt bol podporený Nadáciou Poštovej banky v rámci programu Nápad pre 3 generácie

Podrobnejšie informácie o jednotlivých akciách budú zverejňované priebežne v miestnom rozhlase, na stránke obce www.povraznik.sk a FB stránke Naša dedinka Povrazník. Samozrejme sa môžete s otázkami obrátiť osobne aj na organizátorku, Andreu Miklošovú, Povrazník 48 či pani starostku.

Prihlasovať na kurzy sa môžete na adresu andreamiklosova @ hukala.sk.