Živé dedičstvo Povrazníka

Harmonogram akcií

8.7.2017

8:30-9:30

Živý kompost: založenie kompostoviska na cintoríne s lektorom

8.7.2017

9:30-cca.12:00

Rastlinná lekáreň a špajza: výlet za liečivými a jedlými rastlinami po okolí Povrazníka s lektorom

9.7.2017

18:00-21:30

Po stopách zveri, po hlasoch vtákov: výlet za zvieratami a vtákmi po okolí Povrazníka s lektorom

23.7.2017

poobede

Domáca bylinková lekárnička: ukážka domácej výroby rastlinných preparátov z liečivých rastlín

4.8.2017

večer

Živá Poľana: premietanie filmu Zadná Poľana s diskusiou a fotografická prezentácia šeliem Poľany

26.8.2017

poobede

Čistý Povrazník: brigáda zberu odpadu okolo obce

9.-10.2017

večer

Živá rieka: premietanie prírodopisného filmu s besedou

22.-23.9./ 29.9.-31.9.2017

2 celé dni

Ovocné dedičstvo Povrazníka I: mapovanie ovocných drevín v katastri obce – 1. fáza

24.9./1.10.2017

poobede

Plodobranie: jesenná slávnosť s predstavením ovocných drevín zmapovaných v rámci obce, ochutnávka plodov a dobrôt z nich vyrobených, ukážka muštovania, tématická hudba

13.-14.10.2017

2 celé dni

Ovocné dedičstvo Povrazníka II: mapovanie ovocných drevín v katastri obce – 2. fáza

15.10.2017

 

Ako na stromy, ako na ovocie: kurz výsadby dlhovekých ovocných drevín a starostlivosti o ne

2. pol. 10.2017

 

Ovocná budúcnosť Povrazníka: príprava pozemku a výsadba ovocných drevín na obecných pozemkoch

Projekt v obci Povrazník zastrešuje neformálna skupina občanov Povrazníci a v rámci neho zrealizuje zmapovanie ovocných drevín v obci, ovocinársky vzdelávací kurz, Plodobranie a výsadbu ovocných drevín na obecných pozemkoch. Tieto aktivity prispejú k uchovaniu a zveľadeniu kultúrneho a prírodného dedičstva obce v podobe ovocných drevín, zachovaniu krajinného rázu obce, zvýšeniu sebestačnosti obyvateľov a podpore komunitného života.

Okrem toho s cieľom zveľadiť prostredie obce prebehne brigáda zberu odpadu v obci a jej okolí a založenie ukážkového kompostoviska.

S cieľom zvýšiť znalosti obyvateľov o prírode a spolužití s ňou budú realizované výlety po okolí obce s odborníkmi a premietania prírodopisných filmov či fotografií s diskusiami.

Tento projekt sa uskutoční vďaka programu Spojme sa pre dobrú vec 2017 Nadácie Orange.