Živé dedičstvo Povrazníka 1

Tohtoročné leto sa bude niesť v znamení ovocia a rastlín. Začneme už najbližšiu sobotu 8.7.2017 o 8:30 akciou Živý kompost.

Budeme zakladať kompostovisko na cintoríne s lektorom Martinom Valentovičom, ktorý nám o tom povie viac. Stretávame sa priamo na cintoríne. Trvanie akcie je zhruba 1 hodinu.

Hneď potom sa v rámci akcie Rastlinná lekáreň a špajza vyberieme na výlet po okolí Povrazníka s lektorom Martinom Valentovičom, pri ktorom ukáže známe a menej známe liečivé a jedlé rastliny rastúce v okolí. Trvanie akcie 9:30-cca. 12:00, odchod je z cintorína. Symbolické vstupné: 1 €