Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 10.6.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 10.6.2020 t. j. streda o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
4. Schválenie vykonávania inej zárobkovej činnosti podľa § 18 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb.hl. kontrolóra obce
5. Protest prokurátora
6. Rozpočtové opatrenie 1/2020
7. Záverečný účet obce za rok 2019
8. Diskusia
9. Záver

Ivona Patrášová,
Starostka obce

Viac

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 7.5.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 7.5.2020 t. j. štvrtok o 20,00 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Schválenie predaja a ceny pozemku parc.č. C 176/2 a 176/7 pre SVB Povrazník
  4. Diskusia, záver

Ivona Patrášová, Starostka obce…

Viac

Varovanie pred podvodníkmi

Dňa 07. 04. 2020 sa v obci Dobrá Niva pohybovala biela dodávka, ktorá bola označená Červeným krížom a vyhlasovala, že vykonáva testovania na COVID – 19, za 50 € jeden odber vzoriek. Je to podvod, preto prosím o informovanie starostov okolitých obcí a PZ SR. Slovenský Červený kríž sa od tohto dištancuje. Vykonávame testovanie vzoriek na COVID – 19 výlučne pred RÚVZ v Banskej Bystrici a bezplatne. Je to porušenie zákona č. 460/2007 Z.z. – Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža.

RNDr. Zuzana Stanová
riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici (okresy Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Krupina, Detva)

Pod Urpínom 6
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421/48/415 30 40
fax: +421/48/415 30 39
mobil: +421 903 558 918
e-mail: banskabystrica@redcross.sk
www.banskabystrica.redcross.sk
www.redcross.sk

ČERVENÝ KRÍŽ je znakom ochrany a neutrality.
Použitie znaku je prísne určené a chránené medzinárodným právom a právnym poriadkom SR. Jeho zneužitie je sankcionované.
Pomôžte nám chrániť ľudské životy. Rešpektujte a nepoužívajte znak Červeného kríža.…

Viac
1 2 3 4 40