Nové knihy v knižnici


V roku 2020 bola našej obecnej knižnici poskytnutá finančná podpora z Fondu na podporu umenia a to na nákup kníh v sume 2000 €. Za poskytnutú finančnú čiastku sme tak mohli doplniť náš knižničný fond o 163 ks nových kníh pre deti a dospelých. Viac informácií o knižnici nájdete na stránke:

https://www.povraznik.sk/sk/kultura-a-sport/kniznica/