Plošné testovanie 23.1.2021 (aktualizované)

Oznamujeme občanom, že testovanie pre našu obec bude prebiehať v sobotu 23.1.2021 na MOM Strelníky v čase od 7,30 hod do 21,00 hod.

Občania sa budú testovať podľa čísla domov nasledovne :

Číslo domu Čas testovania
4 – 33 od 8,30 hod.
34 – 52 od 12,00 hod.
53 – 92 od 16,30 hod.

Prosíme občanov aby dodržali rozpis s ohľadom na ostatných občanov a občanov zo Strelník.

Pre deti do 10 rokov a občanov nad 65 rokov platia výnimky podľa zverejnených usmernení ÚRVZ.

Ivona Patrášová
starostka obce