Obmedzenie úradných hodín v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme občanom, že Obecný úrad Povrazník bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti. Dňom 13.3.2020 ruší úradné hodiny. V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky. Kontakty sú uvedené na webovej stránke, alebo úradnej tabuli.
Uvedené opatrenie platí do odvolania. O jeho zrušení vás budeme informovať.

Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie pokynov vyhlásených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky.

Kontakty:
Starostka obce Ivona Patrášová: 0915074990
mail: povraznik@povraznik.sk
ekonomsl@gmail.com -nepretržite