Oznam OR PZ BB k výmene vodičských preukazov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vBanskej Bystrici oznamuje, že 31.12.2023 končí platnosť všetkých vodičských oprávnení ružovej farby a je potrebné požiadať o ich výýmenu za súčasné plastové karty.
Bližšie informácie v prílohe