Oznámenie StVPS pre občanov k zmene ceny vodného a stočného od 12.9.2022

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 12.9.2022 došlo k zmene ceny vodného a stočného, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru boli preto zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, zaslané SMS-ky pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená aby pre nahlásenie stavu prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržali i-SMS, alebo aplikáciu i-sms nemôžu využiť môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov

• e-mailom na adresu cc@stvps.sk alebo na e-mail adresy, ktoré sú zverejnené na www.stvps.sk
• zaslaním SMS na tel.číslo: +421 902 020 419
• alebo telefonicky na tel.číslo Call centra: 0850 111 234 a na tel. čísla ktoré sú zverejnené na www.stvps.sk

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo sms je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod. doporučuje dodávateľ oznámenie zaslať formou SMS alebo e-mailu.

Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.