Oznamy k Druhému kolu testovania na COVID-19 a k úradným hodinám

1.Oznamujeme občanom, že druhé kolo testovania COVID-19 bude v našej obci prebiehať v sobotu 7.novembra 2020 od 8,00 hod. do 20,00 hod. pri obecnom úrade. Osoba, ktorá nebola testovaná a nemá certifikát, sa nemôže zúčastníť na 2 kole testovania. Osoba, ktorá sa ide testovať, musí sa preukázať certifikátom z 1 kola testovania.

2. Oznamujem občanom, že z dôvodu PN budem pre občanov k dispozícii v mesiaci november-december denne v čase od 10,00 – do 12,00 hod, alebo od 14,00 do 16,00 hod. Pokiaľ by som musela počas týchto hodín vybavovať úradné záležitosti mimo obce a teda by ste ma v tomto čase nenašli v kancelárii, môžete ma kedykoľvek kontaktovať na telefónnom čísle 0915 074 990.

Ivona Patrášová, starostka obce