Pokyny k celoplošnému testovaniu 31.10.2020

Miesto testovania: Budova Kultúrneho domu a obecného úradu č.22
Dátum testovania: sobota 31.10.2020
Čas testovania:
08:00 hod – 12:00 hod 12:00 hod – 13:00 hod prestávka
13:00 hod – 17:30 hod 17:30 hod – 18:00 hod prestávka
18:00 hod – 22:00 hod

Čo si treba k testovaniu doniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca
Všetci občania: svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom )

Odporúčania k organizácii testovania:
Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov pokiaľ je to možné:
31.10.2020 sobota

od 08:00 hod do 10:00 hod číslo domu 1 až 30
od 10:00 hod do 12:00 hod číslo domu 31 až 40 včítane bytovky
od 13:00 hod do 15:00 hod číslo domu 41 až 60
od 15:00 hod do 17:30 hod číslo domu 61 až 80
od 18:00 hod do 22:00 hod číslo domu 81 až 92

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom.
Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas .

Pokyny sa môžu zmeniť a aktualizovať podľa usmernení Krízového štábu v Banskej Bystrici.

Ivona Patrášová, starostka obce