Regulácia v dodávke vody z verejného vodovodu

Nakoľko je v súvislosti s nepriaznivými klimatickými podmienkami znížená výdatnosť zdrojov vody, týmto žiadame občanov, aby obmedzili polievanie a iné, nie nevyhnutné aktivity spotreby vody.

StVPS – žiadosť k regulácii vody