Tlačová správa Banskobystrického samosprávneho kraja k sčítaniu obyvateľov v roku 2020

BBSK začalo po zbieraní pripomienok od obcí a miest testovaciu fázu sčítania. Pozrite si, akým spôsobom bude sčítanie realizované a prípadne môžete i participovať.

TS BBBSK – sčítanie zo 16.9.2020