Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 24.6.2022

Okresné riaditeľstvo hasišského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 23.6.2022 00:00 hod. až do odvolania.

V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Viac v prílohe.