Vyhlásenie kandidatúry – poslanci

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Povrazníku

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Povrazníku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Anna Filadelfiová 36 rokov viazač tlače Povrazník č. 53 SMER – sociálna demokracia

2. Mário Hanzel Ing. 39 rokov novinár Povrazník č. 47 Agrárna strana vidieka

3. Daniel Kantor 49 rokov živnostník Povrazník č. 44 Agrárna strana vidieka

4. Dušan Potančok 36 rokov vodič autobusu Povrazník č. 41 SMER – sociálna demokracia

5. Erika Štubniaková 37 rokov odborný poradca v banke Povrazník č. 4 SMER – sociálna demokracia