Vyhlásenie kandidatúry – starosta

pre voľby starostu obce v Povrazníku

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Povrazníku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Ivan Kováč 49 rokov starosta Povrazník č. 78 SMER – sociálna demokracia