Na čo si dať pozor v oblasti s výskytom medveďa?

NAŠA OBEC BOLA ZARADENÁ MEDZI LOKALITY S VÝSKYTOM MEDVEĎA HNEDÉHO

Kvôli nesprávnemu nakladaniu s odpadom preniká medveď hnedý bližšie k ľudským obydliam.
Fakt, že človek ponúka medveďovi ľahko dostupnú potravu, u medveďa postupne vyvolá nežiadúcu zmenu správania, pri ktorej môže dôjsť k strate plachosti a k zmene spôsobu jeho obživy.
Takéto jedince sa častokrát nevedia vrátiť k pôvodnému spôsobu života, zdržiavajú sa v blízkosti ľudských obydlí, čím
sa stávajú hrozbou pre ľudí a domáce či hospodárske zvieratá.
Umytý obal v zbernej nádobe nezapácha a nie je lákadlom pre medveďa.
Ľahostajný postoj k zabezpečeniu odpadu a nedôsledné triedenie odpadov môže viesť k nebezpečným, ba život ohrozujúcim
stretom s divou zverou, prípadne môže dochádzať k škodám na majetku obyvateľov či obce.

  • DÔKLADNE TRIEDIŤ ODPADY Z PLASTOV
  • OBALY Z PLASTOV PRED ODHODENÍM DO ŽLTEJ ZBERNEJ NÁDOBY PORIADNE UMYŤ

Plagát – Medveď hnedý