Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Starostka obce predkladá návrh rozpočtu obce na roky 2019 až 2021, ktoré budú predmetom schvaľovania na dnešnej shôdzi obecného zastupiteľstva.

Návrh rozpočtu obce