Vyhlásenie kandidatúry – starosta

pre voľby starostu obce v Povrazníku

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Povrazníku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Ivan Kováč 49 rokov starosta Povrazník č. 78 SMER – sociálna demokracia…

Viac

Vyhlásenie kandidatúry – poslanci

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Povrazníku

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Povrazníku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Anna Filadelfiová 36 rokov viazač tlače Povrazník č. 53 SMER – sociálna demokracia

2. Mário Hanzel Ing. 39 rokov novinár Povrazník č. 47 Agrárna strana vidieka

3. Daniel Kantor 49 rokov živnostník Povrazník č. 44 Agrárna strana vidieka

4. Dušan Potančok 36 rokov vodič autobusu Povrazník č. 41 SMER – sociálna demokracia

5. Erika Štubniaková 37 rokov odborný poradca v banke Povrazník č. 4 SMER – sociálna demokracia…

Viac

Podávanie kandidátnych listín ku komunálnym voľbám v roku 2014

Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miestneho) ZASTUPITEĽSTVA

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu mestskej časti)

podáva kandidátnu listinu
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.…

Viac
1 49 50 51 52 53 59