Oznamy k Druhému kolu testovania na COVID-19 a k úradným hodinám

1.Oznamujeme občanom, že druhé kolo testovania COVID-19 bude v našej obci prebiehať v sobotu 7.novembra 2020 od 8,00 hod. do 20,00 hod. pri obecnom úrade. Osoba, ktorá nebola testovaná a nemá certifikát, sa nemôže zúčastníť na 2 kole testovania. Osoba, ktorá sa ide testovať, musí sa preukázať certifikátom z 1 kola testovania.

2. Oznamujem občanom, že z dôvodu PN budem pre občanov k dispozícii v mesiaci november-december denne v čase od 10,00 – do 12,00 hod, alebo od 14,00 do 16,00 hod. Pokiaľ by som musela počas týchto hodín vybavovať úradné záležitosti mimo obce a teda by ste ma v tomto čase nenašli v kancelárii, môžete ma kedykoľvek kontaktovať na telefónnom čísle 0915 074 990.

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac

Pokyny k celoplošnému testovaniu 31.10.2020

Miesto testovania: Budova Kultúrneho domu a obecného úradu č.22
Dátum testovania: sobota 31.10.2020
Čas testovania:
08:00 hod – 12:00 hod 12:00 hod – 13:00 hod prestávka
13:00 hod – 17:30 hod 17:30 hod – 18:00 hod prestávka
18:00 hod – 22:00 hod

Čo si treba k testovaniu doniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca
Všetci občania: svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom )

Odporúčania k organizácii testovania:
Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov pokiaľ je to možné:
31.10.2020 sobota

od 08:00 hod do 10:00 hod číslo domu 1 až 30
od 10:00 hod do 12:00 hod číslo domu 31 až 40 včítane bytovky
od 13:00 hod do 15:00 hod číslo domu 41 až 60
od 15:00 hod do 17:30 hod číslo domu 61 až 80
od 18:00 hod do 22:00 hod číslo domu 81 až 92

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom.
Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas .

Pokyny sa môžu zmeniť a aktualizovať podľa usmernení Krízového štábu v Banskej Bystrici.…

Viac

Celoplošné testovanie na koronavírus Covid-19

Oznamujeme občanom, že podľa pokynov Krízového štábu v BB, bude testovanie prebiehať v sobotu 31.10.2020 od 8,00 do 20,00 hodiny pred Obecným úradom. Testovanie je dobrovoľné, no kvôli závažnosti ochorenia ho všetkým obyvateľom obce rozhodne odporúčame.

Prosíme, dodržiavajte tieto zásady:

  • Noste správne rúško (zakrytý nos aj ústa).
  • Dodržiavajte odstup od cudzích ľudí (približne 2 metre).
  • Umývajte, či dezinfikujte si často a dôkladne ruky.

Viac informácií o testovaní nájdete na tejto adrese.

Covid 19 príznaky a charakteristika

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosti. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 C, náhlym nástupom straty čuchu, chuti alebo poruchou chuti, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dni. Osoba môže byt‘ infekčná už 48 hodín pred nástupom príznakov. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

Dôverujte len overeným zdrojom informácií, nepodliehajte hoaxom a konšpiračným teóriám. Týka sa nás to všetkých. Buďme zodpovední.

Aktuálne informácie nájdete napr. na vládnej stránke korona.gov.sk.…

Viac

Tlačová správa BBSK k sčítaniu bytov 19.10.2020

Tlačová správa
Bratislava, 19. októbra 2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov
Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania. …

Viac
1 4 5 6 7 8 48