Oznam StVPS z 23.10.2023

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : oznamuje, že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0181/2023/V s účinnosťou od 23.10.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.
Z dôvodu zistenia stavu vodomeru odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú zaslané interaktívne SMS-ky / ďalej i-SMS/ pre zaslanie fotografie a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie.
Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť.
Občania, ktorí neobdržia i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov:

  • Vyplnením ONLINE formulára, ktorý je zverejnený na www.stvps.sk alebo aj pomocou uvedeného QR kódu bude odberateľ presmerovaný na stránku dodávateľa kde sa nachádza tento formulár
  • Zaslaním stavu alebo fotografie vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk
  • Zaslaním textovej SMS /bez foto vodomeru/ na tel.číslo: +421 902 020 419
  • Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 v čase od 7.30 do 15.00 hod.

Pri oznamovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru.
Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod. dodávateľ doporučuje stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE formulára na www.stvps.sk…

Viac

Výsledky parlamentných volieb 2023 v našej obci

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 119
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 94
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 94
Počet platných hlasovacích lístkov: 93

Hlasy pre strany:
3. Progresívne Slovensko – 6
4. Spoločne občania Slovenska – 1
5. OĽANO a priatelia – 2
6. Komunistická strana Slovenska – 1
12. Sloboda a solidarita – 4
13. SME RODINA – 3
15. Slovenská národná strana – 8
16. SMER – Sociálna demokracia – 22
17. HLAS – Sociálna demokracia – 32
21. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko – 7
22. Demokrati – 2
25. Republika – 5

Zápisnica – Voľby 2023 – výsledky

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ 4.9.2023

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2023, t.j. v pondelok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Správa nezávislého audítora z overenia RÚZ za rok 2022
5. Rozpočtové opatrenie č.2/2023
6. Prevod pozemkov z PF na obec , parcela reg. E 7161/2 v k.ú. obce Povrazník
– schválenie možnosti pre prípadnú výstavbu RD alebo rekreačných domov

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac
1 2 3 4 5 6 60