Výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 2022

Výsledky volieb a hlasovania sú nasledovné:

Počet zúčastnených voličov : 89 zo 120 oprávnených voličov, čo je 74% účasť
Počet platných hlasovacích lístkov : 87

Hlasovanie na starostu:

1. Ivona Patrášová – 70 hlasov
2. Ing. Mário Hanzel – 17 hlasov

Hlasovanie na poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Ivana Pinkasová – 77 hlasov
2. Peter Majer – 68 hlasov
3. Janka Telúchová – 50 hlasov
4. Ing. Alena Mikulínová – 40 hlasov
5. Juraj Fekiač – 35 hlasov


6. Peter Mikloš – 35 hlasov
7. Peter Telúch – 30 hlasov
8. Mária Polcerová – 26 hlasov
9. Mário Hanzel – 23 hlasov

Vzhľadom na rovnaký počet hlasov kandidáta Petra Mikloša a Juraja Fekiača bol žrebovaním zvolený Juraj Fekiač.

Ivona Patrášová, starostka obce …

Viac

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 2022

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja boli zvolení:

(Meno, priezvisko, politická strana)
Volebný obvod č. 1 Banská Bystrica
Mgr. Jakub Gajdošík, HLAS – sociálna demokracia
Ing. Milan Lichý, nezávislý kandidát
Ing. Martin Turčan, nezávislý kandidát
Ing. Mgr. David Kapusta, nezávislý kandidát
Ing. arch. Tomáš Sobota, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
Mgr. Marek Modranský, nezávislý kandidát
Mgr. art. Viera Dubačová, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA, Demokratická strana
Ing. Igor Kašper, SME RODINA
Volebný obvod č. 2 Banská Štiavnica
Mgr. Mikuláš Pál, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 3 Brezno
JUDr. Tomáš Abel, PhD., nezávislý kandidát
Mgr. Martin Juhaniak, nezávislý kandidát
Ing. Miroslav Fašang, nezávislý kandidát
Mgr. Daniel Struhár, nezávislý kandidát
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD., IWE., nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 4 Detva
Mgr. Stanislav Horník, nezávislý kandidát
Mgr. art. Roman Malatinec, HLAS – sociálna demokracia
Ing. Ján Šufliarský, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 5 Krupina
Mgr.…

Viac

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu 2022/23?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov. Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste sa o komíny, vykurovacie telesá a dymovody dôkladne starať.

Štatistika požiarovosti: Rok 2021
Ukazovateľ Počet požiarov Priama škoda (€) Uchránené hodnoty (€) Usmrtené osoby Zranené osoby
Požiare zapríčinené v dôsledku poruchy, nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov  a komínov v okrese Banská Bystrica 8 1 000 68 000 0 0
z toho:          
špára v komíne 1 1 000 4 000 0 0
iná porucha vykurovacích telies, dymovodov                   a komínov 7 0 64 000 0 0

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete, o ktoré chyby najčastejšie ide?
1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia, či použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktoré je určený !…

Viac

Oznámenie StVPS pre občanov k zmene ceny vodného a stočného od 12.9.2022

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 12.9.2022 došlo k zmene ceny vodného a stočného, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru boli preto zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, zaslané SMS-ky pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená aby pre nahlásenie stavu prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržali i-SMS, alebo aplikáciu i-sms nemôžu využiť môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov

• e-mailom na adresu cc@stvps.sk alebo na e-mail adresy, ktoré sú zverejnené na www.stvps.sk
• zaslaním SMS na tel.číslo: +421 902 020 419
• alebo telefonicky na tel.číslo Call centra: 0850 111 234 a na tel. čísla ktoré sú zverejnené na www.stvps.sk

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo sms je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod. doporučuje dodávateľ oznámenie zaslať formou SMS alebo e-mailu.

Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.…

Viac

Fitness na Povrazníku

V obci Povrazník sme otvorili s finančnou podporou BBSK verejné športovisko – exteriérové fitness. Prevádzkové hodiny sú pre občanov počas pracovných dní pondelok až piatok.

Podpora BBSK

Viac
1 2 3 4 5 6 55