Vianočný punč 2018

Jaroslav Malachovský a obecné zastupiteľstvo POVRAZNÍK Vás srdeČne pozývajú na vianočný punč v SOBOTU 22.12.2018 o 18:30 v altánku na námestí.

Pozvánka na vianočný punč